สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย เยี่ยมผู้ัรับใช้ นครปฐม กรรมการบริหาร อบรมสัมมนาการบริหารการเงิน พบปะผู้นำ สภาคริสตจักรในประเทศลาว ประธานสภาคริสตจักรคนใหม่ สโมสรธุรกิจคริสเตียนพิษณุโลก สโมสรธุรกิจคริสเตียนระยอง สโมสรธุรกิจคริสเตียนภูเก็ต สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรฯ ประธานเกาหลี สโมสรธุรกิจคริสเตียนสุพรรณบุรี สโมสรธุรกิจคริสเตียนศรีราชา สโมสรธุรกิจคริสเตียนสมุทรปราการ
- W e l c o m e T C B A -

กิจกรรมสมาคมฯสัมพันธ์และข่าวความเคลื่อนไหว

       

                                                                                                  ไทย    English

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย
- W e l c o m e T C B A -

สโมสรธุรกิจคริสเตียนพิษณุโลก  อ.เมือง

 

    ประธานสโมสรฯ     ผป.สุทธิชัย   อร่ามสันติ 

  สมาชิกคริสตจักร   จีนพิษณุโลก 

                

  

                                                                                             อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

      ผู้สนับสนุน  สมาคมธุรกิจคริสเตียน

                   

                    

            รับซื้อถุง กระสอบ PP Big Bag

            ขายเม็ดพลาสติก  PP รีไซเคิล

                                       สนใจ คลิก

                   

                    
                    

สโมสรธุรกิจคริสเตียนพิษณุโลก  อ.นครไทย

            

   ประธานสโมสรฯ            ดร.วชิน     อ่อนอ้าย

 ผู้อำนวยการ                โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ

 ศิษยาภิบาลคริสตจักร     คริสตจักรนครไทย 

 เวปไซร์                  http://www.chantraschool.org/

 

อ่านเพิ่มเติม คลิก

สโมสรธุรกิจคริสเตียนสมุทรปราการ

               สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย       ได้จัดพิธีสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนสมุทรปราการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2014   ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา  กรุงเทพมหานครฯ  พิธีเริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า นำโดย ศจ.คำสิงห์   รวมวงศ์  ศิษยาภิบาล  และ ทีมนมัสการคริสตจักรศรีนคริทร์  แล้ว ผป.ศุภเลิศ   ศรีเสถียรวงศ์  อธิษฐานเปิดประชุม  ดร.เปรมอนันต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ได้กล่าว >>>>> อ่านเพิ่มเติม  คลิก

สโมสรธุรกิจคริสเตียนภูเก็ต

                    พิธีสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียภูเก็ต  ในวันที่ 8  พฤศจิกายน 2014  ที่ผ่านมา  เป็นพิธีสถาปนา และ แต่งตั้งสโมสรธุรกิจคริสเตียนภูเก็ต  ณ  คริสตจักรเมล็ดพันธ์เชิงทะเล  คุณประพันธ์   มีเพียรกิจ  ประธานสโมสรฯ  ได้กล่าวต่อนรับ และ กล่าว,,,,อ่านเพิ่มเติม คลิก 

 

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย  สู่ นานาชาติ

  • กรรมการ หอการค้า ไทย เกาหลี

  • สภาคริสตจักร ในประเทศลาว

  • คณะ สมาชิกสภาฯ จากประเทศแคนาดา

  • ผู้รับใช้และนักธุรกิจ จากประเทศจีน

  • Women At Risk INTERNATIONAL

  • ประเทศ พม่า

  • คณะกรรมการ ก่อตั้ง สมาคมธุรกิจ จีนอาเซียน

  • THAI AND MYANMAR CHRISTIAN BUSINESS MEN

แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
Visitors: 11,628
สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย เยี่ยมผู้ัรับใช้ นครปฐม กรรมการบริหาร อบรมสัมมนาการบริหารการเงิน พบปะผู้นำ สภาคริสตจักรในประเทศลาว ประธานสภาคริสตจักรคนใหม่ สโมสรธุรกิจคริสเตียนพิษณุโลก สโมสรธุรกิจคริสเตียนระยอง สโมสรธุรกิจคริสเตียนภูเก็ต สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรฯ ประธานเกาหลี สโมสรธุรกิจคริสเตียนสุพรรณบุรี สโมสรธุรกิจคริสเตียนศรีราชา สโมสรธุรกิจคริสเตียนสมุทรปราการ
- W e l c o m e T C B A -