สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย

-

เกี่ยวกับสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

กิจกรรมและข่าวสารของสมาคม

คนไทยมีแนวโน้มซื้อของออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้นถึง เกือบ 70%
คนไทยมีแนวโน้มซื้อของออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้นถึง เกือบ 70%

คนไทย มีแนวโน้มซื้อของผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น เกิดจากผู้ซื้อได้รับข้อมูลรีวิวทางอินเตอร์เน็ต

การประชุมนักธุรกิจคริสเตียน ชลบุรี ครั้งที่ 4/2016
การประชุมนักธุรกิจคริสเตียน ชลบุรี ครั้งที่ 4/2016

แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

คุณสุธี เตชะรักษ์พงศ์ ได้รับเกียรติจาก "สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย" แต่งตั้งเป็น "ที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย"

กลุ่ม CLMV อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กลุ่ม CLMV อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

กลุ่ม CLMV จะก้าวขึ้นเป็นเป็น 4 ใน 15 ประเทศที่ติดอันดับการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกในระยะเวลา 10 ปี ต่อจากนี้

งานสัมมนาธุรกิจ
งานสัมมนาธุรกิจ

อินเดียทัวร์
อินเดียทัวร์

โปรโมชั่นทัวร์อินเดีย 4 คืน 5 วัน "ราคาสุดคุ้ม"

สัมมนาแนะนำการลงทุนในประเทศกัมพูชาและกลุ่มประเทศAEC
สัมมนาแนะนำการลงทุนในประเทศกัมพูชาและกลุ่มประเทศAEC

ประชุมสโมสรธุรกิจวิศวกรรมและสถานปัตยกรรม คริสเตียน
ประชุมสโมสรธุรกิจวิศวกรรมและสถานปัตยกรรม คริสเตียน

การประชุมผู้นำนักธุรกิจคริสเตียน ณ ประเทศจีน
การประชุมผู้นำนักธุรกิจคริสเตียน ณ ประเทศจีน

Christian Biz & Pro Congress
Christian Biz & Pro Congress

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ