คณะกรรมการ NCBC ไปเยี่ยมสโมสรธุรกิจคริสเตียนประจวปคีรีขันธ์

by admin_TCBA

คณะกรรมการNCBC ไปเยี่ยมสโมสรธุรกิจคริสเตียนประจวปคีรีขันธ์

ทริปชื่นมื่นสโมสรสัญจร โดยคุณวิชุดา โกมารทัต ประธานสโมสรธุรกิจคริสเตีนนนทบุรี ได้นำคณะกรรมการไปเยี่ยมสโมสรธุรกิจคริสเตียนประจวปคีรีขันธ์ โดยมีคุณแก้วตา จันทร์วีราชัย ประธานสโมสรฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2019 รวมทั้งได้วางแผนถึงกิจกรรมที่จะจัดร่วมกับในปี 2020 นี้ด้วย

Mrs.Vichuda Komalthat, President of Nonthaburi Christian Business Club and his committee has took an excursion to Peachubkirikan province. on August 3, 2019 while Mrs. Kaewta Chanveerachai, President and her committee has given a warm welcome.

You may also like