คริสต์มาสแห่งการให้2019

by admin_TCBA

คริสต์มาสแห่งการให้ 2019

อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทยได้รับเชิญจากชมรมคริสเตียนอำเภอชายแดนจังหวัดตาก ให้เป็นวิทยากรในงาน "คริสต์มาสแห่งการให้ 2019" เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2019 ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้า และศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในงานดังกล่าว ได้มีการมอบทุนการศึกษากว่า 80 ทุน และมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 800 คน

Mr.Sutee Techarukpong, President of TCBA has been the key speaker in the event of " Christmas of Giving 2019 " organized by Christian of Tak province's border district on December 6th, 2019 in Maesod district, more than 800 attendants were joining and more than 80 scholarship were given away.

You may also like