จัดสัมมนาที่ สปป.ลาว

by admin_TCBA

จัดสัมมนาที่ สปป. ลาว

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย นำโดย อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ และสโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรธานี นำโดย ผป. ชัยณรงค์ วลัญชพฤกษ์ ได้นำคณะนักธุรกิจไทยเข้าแนะนำธุรกิจระหว่างไทยและสปป.ลาว รวมทั้งได้จัดสัมมนาในหัวข้อการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2019 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ในงานดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักธุรกิจทั้งสองฝ่ายแนะนำธุรกิจที่ตนทำอยู่ รวมทั้งความต้องการที่แสวงหา สามารถต่อยอดและขยายธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม

TCBA by Mr.Sutee Techarukpong President and UDCBC by Mr.Chainarong Waranchapruck have led a group of Thai Businessmen to introduce the business opportunity between Thai-Laos and also conduct a business seminar "Doing Business in this Digital Era" during Sept.11-12/ 2019. in Vientiane. This event has offered both parties to introduce the business of members and what are they looking for. This tri was very successful and very good for future expansion

You may also like

Leave a Comment