บุกเบิกธุรกิจและพันธกิจใน 8 รัฐ ของอินเดีย

by admin_TCBA

บุกเบิกธุรกิจและพันธกิจ 8 รัฐ ในอินเดีย

อาจารย์สุธี เตชะะรักษ์พงศ์ นายกฯ และคุณแจ็ค ลิมบู อุปนายกฯ ได้ร่วมกันบุกเบิกธุรกิจและพันธกิจใน 8 รัฐ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย Council of Baptist Churches in North East India เมืองกูวาฮาติ รัฐอัสสัม ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2019 ได้ผลตอบรับเกินความคาดหมาย สามารถจัดตั้งคณะทำงานสมาคมธุรกิจคริสเตียนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียได้สำเร็จ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป

Mr. Sutee Techarukpong, President and Mr. Jack Limbu, Vice President of TCBA have organized the very first North East India Business & Mission Conference at Council of Baptist Churches in North East India (CBCNEI), Guwahati, Assam during 6-7 th, November 2019

You may also like