การสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์

“เหตุฉะนั้นเมื่อมีโอกาส ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวแห่งความเชื่อ” กาลาเทีย 6:10

“ขอเชิญช่วนพี่น้อง ร่วมเป็นสมาชิกกับสโมสรฯ ซึ่งจะได้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงได้รับมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกัน อันนำมาซึ่งการมีความสุขและสันติสุขร่วมกัน” ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ…


สิทธิประโยชน์

 • รู้จักพี่น้องนักธุรกิจคริสเตียนทั้งในและต่างประเทศ
 • สร้างโอกาสทางธุรกิจเรียนรู้พัฒนา และต่อยอดธุรกิจกันและกัน
 • แบ่งปันทรัพยากรขยายวงของการรับใช้พระเจ้า
 • ยืนหยัดในจริยคุณธรรมคริสเตียน ให้ “พระเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ”

แนวทางและมุ่งเน้นการทำงาน

 • ส่งเสริมธุรกิจ อาทิ การจับคู่ทางธุรกิจการออกงานแสดงสินค้า, การขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ
 • สนับสนุนพันธกิจ อาทิ ร่วมจัดอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ
 • สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนทั่วไป
 • กำกับดูแลจรรยาบรรณการทำธุรกิจและการประกอบวิชาชีพของสมาชิก รวมถึงช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • ส่งเสริมสร้างสรรค์สวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิก

ขั้นตอนสมัครสมาชิกสโมสร 1.

ค่าสมัครสมาชิกสโมสร  1,000 บาท/ปี

ขั้นตอนสมัครสมาชิกสโมสร 2.

 • กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ (คลิ๊ก) ให้ครบถ้วนและถูกต้องและแนบ “สำเนาบัตรประชาชน” พร้อมรับรองสำเนา

 • โอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชี “สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย”  ธนาคารกรุงเทพ สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1018055218

 • ส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชน ที่ E-Mail. : admin@thaicba.com

หลังจากนั้นรอการยืนยันกลับอีกครั้ง