นายกสมาคมฯ เยี่ยมเยียนสโมสรธุรกิจคริสเตียนจังหวัดตาก

by admin_TCBA

นายกสมาคมฯ เยี่ยมเยียนสโมสรธุรกิจคริสเตียนอำเภอชายแดนจังหวัดตาก

อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ได้พบปะหนุนใจสโมสรธุรกิจคริสเตียนอำเภอชายแดน จังหวัดตาก โดยมีคุณศิวนารถ เพชรศรีเจิม ประธานสโมสรฯ และศิษยาภิบาล รวมทั้งผู้นำ เข้าร่วมสามัคคีธรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2019 ณ คริสตจักรแห่งนิมิต นครแม่สอด ทุกท่านได้รับการรื้อฟื้นและพร้อมที่จะร่วมรับใช้กับสมาคมฯ ในปี 2020


Mr. Sutee Techarukpong, President of TCBA has met with Mr. Sivanart Petchsrigern, President of Tak Border District Chritian Business Club and ready to refresh the club in 2020

You may also like