รายการบทความปี 2020

สาส์นอวยพรปีใหม่ 2020

โดย อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ : นายกสมาคมนักธุรกิจคริสเตียนไทย

ปรับวิธีคิดแบบวิศวกร

คุณสุวัชชัย ขอบใจ (ช่างTHANK): สโมสรธุรกิจคริสเตียนกรุงเทพสรรสร้าง

12เทคนิค การร่วมงานParty

โดย อ. โอฬาริก ศรีวงศ์: สโมสรธุรกิจคริสเตียนเชียงใหม่

ธุรกิจที่เป็นพรต่อสังคม

โดย นางสาวนภาพร หาเขียว: สโมสรธุรกิจคริสเตียนสมุทรปราการ

กลยุทธ์สำหรับธุรกิจเล็กและใหญ่ด้วย Lanchester Strategy

โดย จิรเมธ แพะทอง: สโมสรธุรกิจคริสเตียนพิษณุโลก

กลยุทธ์ธุรกิจแบบ 3C Model

โดย จิรเมธ แพะทอง: สโมสรธุรกิจคริสเตียนพิษณุโลก

รายการบทความปี 2019

สารอวยพรปีใหม่ 2019

โดย อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ : นายกสมาคมนักธุรกิจคริสเตียนไทย

ประตูสู่ธุรกิจ 1: ประตูสู่เมียนมาร์

โดย อาจารย์สุธี เตชะรักษ์วงศ์ : นายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย

ประตูสู่ธุรกิจ 2 : ประตูสู่สปปลาว

โดย อาจารย์สุธี เตชะรักษ์วงศ์ : นายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย

การทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุค

โดย อาจารย์สุธี เตชะรักษ์วงศ์ : นายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย

อะไรทำให้คนเก่งไม่ประสบความสำเร็จ

เรียบเรียงบทความโดย คุณโอฬาริก ศรีวงศ์ : สโมสรธุรกิจคริสเตียนเชียงใหม่ CCBC

ก้าวสู่ OTOP ภาคปฏิบัติ

บทความโดย คุณวิชุดา โกมารทัต : เจ้าของร้าน วิชุดา ดีไซน์ และประธานสโมสรธุรกิจคริสเตียนนนทบุรี NCBC

ทำงานให้ฉลาด 💡 แบบฉบับวิศวกร

“WORK SMART IS BETTER THAN WORK HARD"

บทความโดย คุณสุวัธชัย ขอบใจ (ช่าง Thank) : สโมสรธุรกิจคริสเตียนสรรสร้าง

หลักการเจรจาต่อรอง (ฉบับวิศวกร) 🏗️

บทความโดย คุณสุวัธชัย ขอบใจ (ช่าง Thank) : สโมสรธุรกิจคริสเตียนสรรสร้าง

เรื่องจริงที่เกิดขึ้นผ่านการเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์

บทความโดย อจ.ต้นตระกูล ดวงจันทร์ : สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี

ทำทุกอย่างให้มีผลกำไร คือ หัวใจของนักธุรกิจคริสเตียน

อ้างอิงจาก : โค้ชความคริสต์ by โค้ชความคิด

โดย coachgaius

นักการขายอย่างผม : EP1. การสะสมกลุ่มลูกค้า

บทความโดย คุณอนุรักษ์ ไทยเหนือ : สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุทัยธานี

“ปันกันออร์แกนิคฟาร์ม”

บทความโดย สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุบลราชธานี

กระดุมเม็ดแรก สำคัญแค่ไหน?

บทความโดย: คุณตรัส เศรษฐ์ชัยยันต์, เจ้าของร้านนนท์พานิช, ธุรกิจค้าของเก่า, สโมสรธุรกิจคริสเตียนลำปาง

สื่อยุค 4.0 แค่เส้นผมที่บังภูเขา... จริงหรือ?

บทความโดย: คุณ Jake ภาสกร ศรีแดงจันทร์, Social Media Marketer/Producer, สโมสรธุรกิจคริสเตียนเชียงใหม่

BUILD Club นักปั้นธุรกิจคริสเตียนยุค 4.0

#สโมสรบิลด์ #BUILDclub #นักธุรกิจคริสเตียนรุ่นใหม่ #โค้ชความคริสต์