นายกสมาคมฯ ทำพิธีวางศิลารากโครงการก่อสร้างใน นิคมฯ หลักชัยเมืองยางซึ่งเป็นการร่วมทุนไทย-จีน

by admin_TCBA

นายกสมาคมฯ ทำพิธีวางศิลารากโครงการก่อสร้างใน นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง ซึ่งเป็นการร่วมทุนไทย-จีน


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2020 Mr.Jack Limbu และ คุณนราพร วณิชชากร กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย (TCBA) และ กรรมการสโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี และ กรรมการสโมสรธุรกิจคริสเตียนเมืองพัทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ สุธี เตชะรักษ์พงศ์ เนื่องในพิธีวางศิลารากโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน ของ บริษัท เจ้อซาง พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) จำกัด (JID) ในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง ซึ่งเป็นการร่วมทุนไทย-จีน และได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำอธิษฐานอวยพรการวางศิลารากในครั้งนี้ด้วย..

You may also like

Leave a Comment