สาสน์จากนายกสมาคมฯ

by admin_TCBA

นายสุธี  เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย

น่าจะกล่าวได้ว่า ปี 2020 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง เป็นปีแห่งการปรับตัวอย่างมากมาย ทั้งธุรกิจ อาชีพการงาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตัว เป็นปีที่มีพฤติกรรมใหม่ ๆ อาทิ New Normal (วิถีชีวิตแบบใหม่)  Work at home (ทำงานจากที่บ้าน)  ใส่หน้ากากตลอดเวลา  เป็นต้น

นายสุธี เตชะรักษ์พงษ์

ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ผมเชื่อเสมอว่าท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสใหม่ ๆ เสมอ  สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างเร่งด่วนในบทบาทการเป็น platform ให้พี่น้องผู้ประกอบการรู้จักกันว่าใครทำธุรกิจอะไร และเป็นประตูเพื่อเปิดไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ก้าวสู่โซเชียลออนไลน์และสร้างช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ TCBA Marketplace, TCBA YouTube Channel, รายการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ “คุยกับเถ้าแก่”, การให้สาระความรู้ดี ๆ ผ่าน TCBA Podcast, การสัมมนาหรือการประชุมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom ทำให้พบว่าระยะทางไปเป็นอุปสรรคอีกต่อไป

ดังนั้น แม้ปี 2021 จะเป็นปีแห่งการท้าทายอันยิ่งใหญ่ แต่ถ้ากรรมการบริหารและทุกสโมสรเราร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผมสัญญาว่าจะนำพานาวาสมาคมลำนี้ ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและสร้างสมาคมให้เป็นประโยชน์เพื่อดูแลปากท้องแก่มวลสมาชิกและพี่น้องผู้ประกอบการทุกคน..ขอพระเจ้าโปรดทรงประทานพระกำลัง สติปัญญา และทรงเปิดหนทางที่ชัดเจนแด่ทุกท่านในปี 2021 ครับ

You may also like

Leave a Comment