เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าเกษตร “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ณ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี

by admin_TCBA

นายกสมาคมฯ นายสุธี เตชะรักษ์พงษ์ และประธานสหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ เยี่ยมชมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” โดยมีคณะกรรมการให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งปีนี้ได้งดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โควิด 19 สหกรณ์จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์และสมาชิกเพื่อช่วยด้านการตลาดและการขาย


พร้อมกันนี้ได้เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ฯ ในการนำสินค้าของสมาชิกสมาคมฯ และพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศ มาจำหน่ายยังสหกรณ์ฯ ซึ่งจะเปิดดำเนินการภายในเร็ววันนี้ และขอขอบพระคุณ นายมานิต  จงวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ให้เกียรตินำเยี่ยมชมอาคาร

You may also like

Leave a Comment