การประชุมประจำปี สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ประจำปี 2017

by admin_TCBA

การประชุมประจำปี สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ประจำปี 2017

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2017 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา

  • โดย คุณสุธีย์ เตชะรักพงษ์ ได้นำเสนอแผนงานและนโยบายใหม่ในการบริหารสมาคมฯ ปี 2017 แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน, รองประธาน, เลขา, เหรัญญิก และผู้แทนสโมสรธุรกิจคริสเตียนในแต่ละจังหวัดซึ่งสโมสรฯ ชลบุรี ได้มอบหมายให้ คุณนุชนาฎ เจริญสุข (ประธาน) คุณนรายุทธ ถนอมในเมือง (รองประธาน) คุณจักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ (กรรมการ) และคุณโชติกา ปิยะวรกุลชัย (เหรัญญิก) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในงานนี้
  • และในงานนี้เช่นกัน สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากประธานสมาคมธุรกิจคริสเตียน จากประเทศอินเดีย และผู้ติดตาม และองค์กรธุรกิจจากประเทศจีน เข้าร่วมนำเสนอความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศร่วมกัน
  • ภายในงานผู้แทนสโมสรฯ แต่ละสโมสรฯ ได้นำเสนอข้อมูลของตน และนำเสนอธุรกิจของสมาชิกเพื่อให้สโมสรฯ อื่นๆ ได้รู้จักเพื่อนำสู่การดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไป สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ได้มอบหมายให้ คุณนุชนาฎ เจริญสุข (ประธานสโมสรฯ) เป็นผู้นำเสนอแผนงานและผลงาน
  • ซึ่งรายละเอียดในการนำเสนอประกอบไปด้วย แนะนำให้รู้จักคณะกรรมการสโมสรฯ, ผลงานที่ผ่านมา, ธุรกิจที่มีศักยภาพของสมาชิกสโมสรฯ และแผนการดำเนินงานในปี 2017 ซึ่งได้รับความสนใจจากสโมสรฯ อื่นๆ เป็นอย่างมาก จึงได้มีโอกาสสรุปและทำร่าง MOU ร่วมกันถึงความร่วมมือด้านการจัดสัมมนาและฝึกอบรมและด้านอื่นๆ กับสโมสรธุรกิจคริสเตียนเชียงใหม่ จึงถือเป็นการสร้างความร่วมมือด้านธุรกิจและพันธกิจร่วมกันในดำเนินงานระหว่างสโมสรฯ คือ ธุรกิจ เพื่อ พันธกิจ อีกครั้งหนึ่ง….ขอบคุณพระเจ้า….ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน อาเมน

You may also like

Leave a Comment