การเจรจาต่อรอง(ฉบับวิศวกร)

by admin_TCBA

หลักการเจรจาต่อรอง (ฉบับวิศวกร) 🏗️

บทความโดย คุณสุวัธชัย ขอบใจ (ช่าง Thank) : สโมสรธุรกิจคริสเตียนสรรสร้าง

วิศวกรส่วนใหญ่ต่อรองไม่ค่อยเก่ง แพ้อยู่ประจำ เฉพาะตั้งแต่สมัยที่เรียน มักจะถูกสอนให้คุ้นเคยกับเรื่องการคำนวณตัวเลข การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลักดัน ฯลฯ จึงทำให้ละเลยทักษะในการเจรจาโดยไม่ตั้งใจ

แต่ในชีวิตการทำงานจริงๆแล้ว ต้องพบกับการทำงานที่ต้องเจรจาต่อรองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นต่อรองกับผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ที่ปรึกษา, ผู้ผลิต, เซลล์ขายสินค้า เป็นต้น อาจารย์ของผมท่านสอนเรื่อง เทคนิคเจรจาต่อรองไว้น่าสนใจมาก ซึ่งเมื่อผมหัดเอามาใช้ กลับได้ผลดีไม่น้อยครับ จึงขอแบ่งปันกับทุกท่านดังนี้

1. อย่าต่อรองทุกเรื่อง ให้เริ่มต่อรองจากประเด็นที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ

2. ให้เขาเริ่มเจรจาก่อนไม่ใช่เรา แล้วเราจะเริ่มได้เปรียบ

3. Strong แต่สุภาพ แข็งแรงไม่ใช่ก้าวร้าว แต่สุภาพ ให้คู่สนทนารู้สึก Comfortable

4. เหลือช่องว่างให้ต่อรอง อย่าให้คู่เจรจารู้สึกจนตรอก แต่ให้เขารู้สึกว่า Win Win ทั้ง 2 ฝ่าย

5. ฟังให้มากแต่พูดให้น้อย คนพูดมากจะเสียเปรียบ

6. อย่าเริ่มเจรจาโดยเริ่มทำลายความหวังของคู่เจรจา การเจรจาที่อีกฝ่ายรู้สึกสิ้นหวัง อาจนำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่าย

7. รักษาคำพูด เมื่อการเจรจาต่อรองสิ้นสุดลง ผลการเจรจาเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้น

ทั้ง 7 ข้อเหล่านี้ ลองฝึกและนำไปใช้ดูอาจเป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตการทำงานได้ครับ

You may also like