ก้าวสู่ OTOP ภาคปฏิบัติ

by admin_TCBA

ก้าวสู่ OTOP ภาคปฏิบัติ

บทความโดย คุณวิชุดา โกมารทัต

เจ้าของร้าน วิชุดา ดีไซน์, ประธานสโมสรธุรกิจคริสเตียนนนทบุรี

เชื่อว่าเราทุกคนซึ่งเป็น SME ต้องการพัฒนาสินค้าของเรา ให้เป็นที่ยอมรับและขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เมื่อเข้ารับการอบรมสู่ OTOP พบว่า มีขั้นตอนมากมาย รายละเอียดที่หยุมหยิม จนถึงขั้นท้อใจ ไม่อยากก้าวต่อไป ซึ่ง “วิชุดา ดีไซน์” ก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น จึงอยากมาแบ่งปัน บันไดสู่ OTOP จากประสบการณ์ตนเองนะคะ

“ OTOP ” ของไทย เป็นผลิตภัณฑ์มาจากพื้นฐานของคนรากหญ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมชนบท สินค้าชุมชน หากแต่ยังไม่พอ เราจำเป็นต้องทำการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ของประเทศไทยต่อไป

ประเด็นหลักที่สำคัญๆคือ “การพัฒนาทักษะ”

1. ทักษะทางด้านภาษา

2. ทักษะในการทำงานที่ใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน

ทั้งการศึกษาเรียนรู้ การฝึกฝน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการเติมเต็มผสมผสานกับเทคนิคนวัตกรรม เทคโนโลยีที่สมัยใหม่และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

แต่กระนั้น... หากเราจะก้าวเข้าสู่โลกของ “OTOP” อย่างจริงจังนั้น บันไดทุกขั้นล้วนมีอุปสรรค บันไดทุกขั้นเปรียบเสมือนหนังสือ ที่เราจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจ

“ เรียนรู้เพื่อต่อยอด เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ เรียนรู้เพื่ออนาคตและนำบทเรียนเหล่านั้นไปปรับใช้ให้ถูกกับธุรกิจหรือกิจการของเรา”

แล้วเราต้องเรียนอะไรบ้างละ??

1 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง หลักๆ เลยคือ

- การสร้างเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น ที่มาของผลิตภัณฑ์

- การสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ติดตลาด ให้เกิดความเชื่อมั่นนการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

- เน้นการดำเนินงาน การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต สร้างคุณค่าและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์การยกระดับผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในระดับ 1 - 2 ดาวให้เป็น 3 - 5 ดาว ตามเกณฑ์มาตรฐานของสินค้า OTOP

- การตลาด ช่องทางในการจัดจำหน่าย, กลุ่มเป้าหมาย

2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ หลักๆเลยคือ ต้องมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สามารถดึงดูดความสนใจ ใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดอันตราย

3. ช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งแบบ Online , Offline , Event หลักการคำนวณ คือ วิธีการคำนวณ ต้นทุน, กำไร, การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย... เนื้อหาจากการเข้าเรียนเชิงปฏิบัติการเหล่านี้ สามารถเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP หรือทุกธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลได้

เรียนรู้แค่นี้พอมั้ย??

ยัง…!! ยังไม่พอ จะต้องเพิ่มเติมด้วยการเรียน “ Business Online” หรือ “Online Marketing” ซึ่งเป็นกระแสและช่องทางการทำเงินในยุคนี้อีกด้วย... แต่กระนั้น แค่เรารู้วิธีการเข้า Internet หรือโพสต์ขายของใน Facebook, Line, Instagram ยังไม่พอ เพราะหากเราไม่รู้วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วละก็ ก็ไม่ต่างจากการที่เราโพสน์รูปเราในหน้าไทม์ไลน์ธรรมดาๆทั่วไป

บทเรียน “Online Marketing” ??

ดังนั้นเราจึงต้องเรียนอีกครั้ง บทบาท หน้าที่หลักๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram, website, web e-commerce การสร้าง Content ยังไงให้ปัง การถ่ายภาพให้สินค้าดูปัง ดูแพง การโปรโมทเพจ การยิงแอดโฆษณา เป็นต้น ซึ่งตามหัวข้อที่กล่าวมานั้น ก็มีบนเรียนที่แตกแขนงกันออกไปอีก บันไดนี้ไม่มีวันหมดสิ้นจริงๆ

บทสรุป

บันไดทุกขั้น หนังสือทุกเล่ม “วิชุดา ดีไซน์” ได้อ่านมาเกือบหมด เรารู้แล้วว่า “วิชุดา ดีไซน์” คือใคร? จุดยืนของเราอยู่ไหน?

🔹 STORY

หรือเรื่องราวของเราคือ เราเริ่มจากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่กลุ่มลูกค้าพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ มาเป็นเวลากว่า 40 ปี จึงได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ OTOP ในปี พ.ศ. 2561

🔹 IDENTITY

หรืออัตลักษณ์ แบรนด์ เราคือ การออกแบบที่เรียบง่ายแต่เน้นด้วยศิลปะลายผ้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

🔹 DEVELOPMENT

หรือการพัฒนา เราได้ลองนำผ้าจากต่างประเทศ มาออกแบบตัดเย็บเป็นชุดไทย ผลตอบรับก็ดีเยี่ยม รวมทั้งการออกแบบกระโปรงให้เหมาะสมกับสตรี เวลาขี่มอเตอร์ไซต์ เป็นต้น

🔹 PROCESSING

หรือการดำเนินงาน เราเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดสรรเนื้อผ้าและลายผ้า การวาดลวดลายบนกระดาษ การตัดเย็บที่ประณีตจากช่างที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน และการสวมใส่ใช้สอยที่เหมาะกับงาน

🔹 UPGRADING

หรือการยกระดับ เรายังคงพัฒนาคุณภาพและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

🔹 MARKETING

หรือการตลาด กลุ่มลูกค้าของเราชัดเจน คือข้าราชการ หรือพนักงานที่จำเป็นต้องใส่ชุดไทย เพื่อออกงานหรือทำงาน ถึงแม้ว่า เราจะยังไปไม่ถึงบันไดขั้นสูงสุด แต่เรามั่นใจว่า “วิชุดา ดีไซน์” ได้ยืนอยู่หน้าประตูแห่งความสำเร็จแล้ว และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาชิ้นงานต่อไป

You may also like