งานสัมมนา “แอฟริกาคู่ค้าศักยภาพสําหรับนักธุรกิจไทย”

by admin_TCBA

แอฟริกาคู่ค้าศักยภาพสําหรับนักธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย หรือ TCBA ได้จัดงานสัมมนา “แอฟริกาคู่ค้าศักยภาพสําหรับนักธุรกิจไทย (Africa : Potential Partner for Thai Businessmen)” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดย ได้รับเกียรติจาก องค์กร Global Business Roundtable หรือ GBR ร่วมจัดงานสัมมนาครั้งนี้ โดยภายในงานได้รับข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงโอกาสที่มีศักยภาพและน่าสนใจ สำหรับนักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนยังแถบภูมิภาคแอฟริกา

โดยมีหน่วยงานราชการที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ร่วมเป็นวิทยากรหลัก บรรยายข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการลงทุนในแถบแอฟริกา อาทิเช่น

  • หัวข้อ  ภาพรวมและศักยภาพทางธุรกิจของทวีปแอฟริกา โดย ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฎิบัติราชการที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ แอฟริกา
  • หัวข้อ  โอกาสทางธุรกิจของประเทศไนจีเรีย โดย Mrs. Bukola EJIWALE ที่ปรึกษาประจําสถานเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจําประเทศไทย
  • หัวข้อ  การตอบข้อซักถามและสรุปเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา โดยผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
[dt_teaser image_id=”1429″ lightbox=”true”]ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก[/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”1447″ lightbox=”true”]Mrs. Bukola EJIWALE [/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”1667″ lightbox=”true”]Mr. Sipho Mseleku [/dt_teaser]

ต่อมานั้นได้มีการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจสู่ทวีปแอฟริกาผ่านทาง GBR “Global Business Roundtabl” โดย  Mr. Sipho Mseleku ประธานคณะเจ้าหน้าที่่บริหาร GBR

พร้อมทั้งได้แนะนำและเปิดตัว องค์กร GBR Thailand พร้อมด้วยผู้บริหาร ประกอบไปด้วย

  • คุณสุธี เตชะรักษ์พงศ์  :  ตำแหน่ง  ประธานฯ
  • คุณแจค ลิม บู  :  ตำแหน่ง  รองประธานฯ
  • คุณนราพร วณิชชากร  :  ตำแหน่ง  เหรัญญิก
  • คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์  :  ตำแหน่ง   ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                
  • Mr. Johnson Amos  :  ตำแหน่ง   ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
[dt_teaser image_id=”1669″ lightbox=”true”]คุณสุธี เตชะรักษ์พงศ์ [/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”1601″ lightbox=”true”]คุณแจค ลิม บู  [/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”1692″ lightbox=”true”]คณะบริหาร GBR Thailand[/dt_teaser]

โดยองค์กร GBR และ TCBA หวังเป็นอย่างยิ่งยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิด New Business Model ในการทำธุรกิจของนักธุรกิจไทย อันนำมาซึ่งความสำเร็จ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันที่แน่นแฟ้น และการเสริมสร้างศักยภาพซึ่งกันและกัน สืบเนื่องต่อไปในอนาคต

ท้ายนี้ สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย (TCBA) ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการ จากกระทรวงการต่างประเทศ, สโมสรฯ ทั่วประเทศ, คณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการสโมสรฯ รวมถึงนักธุรกิจที่มาร่วมงานร่วมกันทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี..ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน…

[dt_button]ชมภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนาฯ[/dt_button]

You may also like

Leave a Comment