งานเลี้ยงขอบคุณและประชุมกรรมการขับเคลื่อนครั้งที่ 1

by admin_TCBA

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดยนายกฯสุธี เตชะรักษ์พงศ์ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและประชุมกรรมการขับเคลื่อนครั้งที่ 1เพื่อวางแผนงานประจำปี 2019 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 ณ สวนอาหารนาทอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดี

Mr.Sutee Techarukpong , President of TCBA has presided the meeting and hosted the dinner banquet to express the appreciation and thank to the driven committee on February 13, 2019 Bangkok.

You may also like