ช่วยพี่น้องจังหวัดสกลนคร (น้ำท่วม)

by admin_TCBA

ช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดสกลนคร

สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรธานี โดย คุณชัยณรงค์ วลัญชพฤกษ์ และกรรมการสโมสรฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครอีกครั้ง ในนามสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา

Udonthani Christian Business Club (UDCBC) on behalf of Thai Christian Business Association (TCBA) has arranged the second trip to relief the sufferers of flood in Sakornnakorn Province on 19th August, 2017

You may also like

Leave a Comment