ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

by admin_TCBA

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนครและใกล้เคียง

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดย สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรธานี ได้เปิดเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางรวบรวมสิ่งของและเงินบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องในสโมสรธุรกิจคริสเตียนสกลนคร ในคริสตจักรและชุมชนใกล้เคียง หากท่านมีภาระใจ ปรารถนามีส่วนร่วมบริจาค กรุณาติดต่อ

  • สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรธานี คุณชัยณรงค์ วลัญชพฤกษ์ โทร. 094-521-1165
  • สโมสรธุรกิจคริสเตียนสกลนคร คุณอนุกูล วจนะเรืองไท โทร. 081 551 6225

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ..ทุกท่านไว้ ณ โอกานนี้ และขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน…ในทุกสิ่งที่ท่านทำ

You may also like