ให้การต้อนรับทีมผู้นำจากเมียนมาร์ เยี่ยมชมเมืองอุตสาหกรรม ทองโกรว์ จังหวัดชลบุรี

by admin_TCBA

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดยอาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯและคุณแจ๊ค ลิมบู อุปนายกฯได้ให้การต้อนรับ ทีมผู้นำเมียนมาร์นำโดย Rev.Pa Ni Maung มาเยี่ยมชมเมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ จังหวัดชลบุรี และเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงทุกท่านเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019

Mr.Sutee Techarukpong President and Mr.Jack Limbu , Vice President of TCBA have hosted the visit of Rev.Pa Ni Maung and the Myanmar church leaders at Tong Grow Industrial Town , Cholburi Province on February 7,2019

You may also like