สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดย สโมสรธุรกิจคริสเตียยะลา-ปัตตานี ได้จัด Business-Mission Trip ไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2019 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเปิดตลาดโดยมีนักธุรกิจของปีนัง สุไหงปัตตานี และกัวลาลัมเปอร์ เข้าร่วมกว่า 30 ท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น หลายท่านไม่เคยมาประเทศไทย และสัญญาว่าจะมาร่วมงานครบรอบ 14 ปี ของ สมาคมฯ ซึ่งจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน ปีนี้

TCBA by Yala-Pattani Cristian Business Club has organized Business-Mission Trip to Penung, Malasia during 30 May - 1 June. More than 30 businessmen & professionals from Penung Sugaipetani and Kuala Lumpur have come to join.

You may also like