สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดย สโมสรธุรกิจคริสเตียยะลา-ปัตตานี ได้จัด Business-Mission Trip ไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2019 ตลอดเส้นทางได้ท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ปีนังฮิลล์ และได้ลิ้มลองอาหารชื่อดังประจำท้องถิ่น อาทิ บะกุ๊ดเต๋ รวมทั้ง ชอปปิ้งของฝากทั้งในห้างดังและห้างดิวตี้ฟรี

TCBA by Yala-Pattani Cristian Business Club has organized Business-Mission Trip to Penung, Malasia during 30 May - 1 June. We have visited Penang Hill, tasted the original foods and did a lot of shopping.

You may also like

Leave a Comment