ท่องเที่ยว สปป.ลาว

by admin_TCBA
[dt_button link=”http://www.thaicba.com/wp-content/uploads/2018/05/อุดร-วังเวียง-สโมสรแก้ไข.pdf” target_blank=”true”]รายละเอียดเพิ่มเติม[/dt_button]

พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ กับนักธุรกิจคริสเตียน สปป.ลาว

ทัวร์วังเวียง  คริสตจักรนาคำ เวียงจันทน์   ( 3 วัน 2 คืน) (เริ่มและจบที่จังหวัดอุดรธานี  25 – 27 พค. 2561)

“สปป.ลาว โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการค้าและท่องเที่ยวไปพร้อมกันกับทริปพิเศษนี้ พร้อมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจคริสเตียน สู่การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจคริสเตียนลุ่มน้ำโขง… กับทริปพิเศษ จัดโดย สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรธานี


ค่าบริการสำหรับจำนวน 15 – 30 ท่าน

  • จองระหว่างวันที่ 1-7 พค. 2561 ท่านละ 5,700 บาท
  • จองระหว่างวันที่ 8-15 พค. 2561 ท่านละ 6,700บาท
  • หมายเหตุ :  พักห้องละ 2 ท่าน หากผู้เดินทางท่านใด ต้องการพักคนเดียว เพิ่มอีก 1,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองทัวร์ได้ที่
คุณ ชัยณรงค์ (ประธานสโมสรฯ) โทร. (094) 5211165
คุณ ดุสิต (กรรมการร่วม) โทร. (083) 7837733

You may also like