ธุรกิจคริสเตียนลาว

by admin_TCBA

นักธุรกิจคริสเตียนลาว

อ.สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯ และ ผู้ปกครองชัยณรงค์ วลัญชพฤกษ์ ประธานสโมสรธุรกิจคริสเตียนอุดรธานีและคณะ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับการก่อตั้งกลุ่มนักธุรกิจคริสเตียนลาว โดยมีศาสนาจารย์ ดร.คำพอน กุลฑะปัญญา เป็นผู้ประกอบพิธีแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2019 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

Mr.Sutee Techarukpong ,President of TCBA and Mr.Chainarong Walanchapruek ,President of Udonthani Christian Business Club and its committee has congratulated for the establishment of Christian Business Group in Vientiane , PDR Laos on July 26,2019

You may also like