ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 12 TCBA

by admin_TCBA

รายละเอียด

เพื่อให้การเตรียมงานจัดประชุมใหญ่และงานฉลองครบรอบ 12 ปี สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ภายใต้หัวข้อ “Global Business One Believe” หรือ “ธุรกิจทั่วโลกในความเชื่อเดียวกัน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2060 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา เป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็วจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเอกสารนี้…

ขอพระเจ้าอวยพระพรคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลา, แรงกาย, แรงใจ รวมถึงทุนทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จ ดำเนินการทุกกิจกรรมด้วยความราบรื่นเป็นอย่างดีอย่างเกินความคาดหมายตามที่พระองค์ทรงนำ..อธิษฐานในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้า..อาเมน

You may also like

Leave a Comment