ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 14 ปี TCBA

by admin_TCBA

ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 14 ปี TCBA

อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมน ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2019 ณ ภัตตาคารนาทอง ซึ่งปีนี้จะจัดงานระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2019 ณ ไอบิสสไตล์ เชียงใหม่ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความเข้มข้น และทุกท่านพร้อมที่จะทำงานเต็มที่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคม TCBA

Mr. Sutee Techarukpong President of TCBA has Conducted the meeting for 14th Anniversary of TCBA on August 22, 2019 at Natong restaurant. Thist year, the celebration will take place at Ibis Styles Chiangmai Hotel, Chiangmai province during November 22-23, 2019.

You may also like