ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรฯ ชลบุรี

by admin_TCBA

ประชุมสโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกฯ ปี 2018

สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำปี 2018 ขึ้น ในวันที่ 30/04/2018 ที่ผ่านมา โดยคุณสุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม โดยในครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรฯ ชุดใหม่เพื่อเข้ารับตำแหน่งบริหารสโมสรฯ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระด้วยในคราเดียวกัน


โดย คุณนุชนาฎ  เจริญสุข อดีตประธานสโมสรฯ ได้กล่าวสรุปถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งด้านการจัดอบรมสัมมนา “นายหน้ามืออาชีพ”, การเข้าร่วมจัดงาน “รักของพ่อ” กับกลุ่มคริสเตียนจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งในครั้งนั้นได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กล่าวเปิดงานด้วย และงานคริสมาสต์ จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชลบุรี ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวสิงคโปร์ที่มาร่วมแสดงภายในงานด้วย…


ต่อมาได้มีการเลือกตั้งประธานคนใหม่เพื่อบริหารงาน วาระปี 2018 –  2019  โดยที่ประชุมเลือกคุณเจมส์ หรือ คุณจักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ เป็นประธานสโมสรฯ ซึ่งคุณเจมส์ได้กล่าวขอบคุณพี่ๆ และผู้ใหญ่ที่ให้ความไว้วางใจ พร้อมยินดีที่จะรับใช้งานของสโมสรฯ งานเต็มกำลัง  พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ปรึกษาสโมสรฯ ด้วย อาทิเช่น

  1. VENUDASANASARY KUNJANASARY นักธุรกิจประเทศโอมาน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าที่ ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์ ร.น. ท่านเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  2. ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาธุรกิจ
  3. ดร.ทวี ควรพล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาบุคลากร
  4. คุณวิฑูรย์ เตียวสิทธิโชค ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านกิจกรรม
  5. คุณนรายุทธ ถนอมในเมือง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านองค์กรสัมพันธ์คริสเตียน
  6. คุณพิมพ์ใจ วรศิลป์ชัย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านภาพลักษณ์องค์กร

 รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อบริหารงานขับเคลื่อนสโมสรฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

หลังจากนั้นท่านนายกฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ คณะกรรมการฯ ที่พ้นวาระในการอุทิตตนรับใช้บริหารงานสโมสรฯ และมอบหนังสือแต่งตั้งให้กับที่ปรึกษาสโมสรฯ ด้วย


 

[dt_button link=”http://tcbachonburi.com/ประชุมคณะกรรมการและสมา/”]อ่านเพิ่มเติม[/dt_button]

You may also like