เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2019 อ.สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯพร้อมด้วยกรรมการขับเคลื่อน ได้ประชุมร่วมกับ Dr. Hla Aung เลขาธิการ Global Chin Christian Federation (GCCF) เพื่อเตรียมงานจัดทริปเปิดตลาดที่รัฐฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ ในวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 ผู้ประกอบการที่สนใจจะนำสินค้าไทยไปเปิดตลาด สามารถแจ้งชื่อเพื่อขอรายละเอียดได้ที่สมาคมฯ

On May 25,2019 Mr.Sutee Techarukpong , President and the driven committee had a joint meeting with Dr. Hla Aung , General Secretary of GCCF from Myanmar to organizing a business & mission trip to Kalay ,Myanmar during June 24-28 , 2019

You may also like