พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 สโมสร

by admin_TCBA

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทยโดยอาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯได้ทำพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 สโมสรคือสโมสรธุรกิจคริสเตียนกรุงเทพ-สรรสร้าง ซึ่งมีคุณไพโรจน์ ปิตาภา เป็นประธานสโมสรฯและสโมสรธุรกิจคริสเตียนกรุงเทพ-สุขุมวิทซึ่งมีคุณชายรัช พงศ์สงวนไทย เป็นประธานสโมสรฯระหว่างงานประชุมครบรอบ 13 ปี สมาคมฯเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2018 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

TCBA has nominated 2 new committees, there are Bangkok Created Christian Business Club by Mr.Pairoj Pitapa ,President and Bangkok Sukhumvit Christian Business Club by Mr.Chairach Pongsaguanthai , President during TCBA 13th Anniversary Annual Meeting on November 14,2018 at Rattanachol Hotel , Chonburi Province

You may also like