ร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรกรรมนานาชาติประเทศเวียดนาม

by admin_TCBA

ร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรกรรมนานาชาติ Agroviet 2018 ที่นครดานัง ประเทศเวียดนาม

“สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย” นำโดย อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯได้พาผู้ประกอบการไทยร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรกรรมนานาชาติ Agroviet 2018 ที่นครดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2018 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ผลการตอบรับดีมากสินค้าไทยได้รับการตอบรับอย่างดีจากเวียดนาม


Thai Christian Business Association (TCBA) leaded by Mr.Sutee Techarukpong, President, has joined “ AGROVIET 2018 , the 18th International Agriculture Trade Fair ” during 28/6-1/7/2018 in Danang , Vietnam This event was supported by Royal Thai Consulate – General, Ho Chi Minh City , the responses to Thai products are great and beyond expectation.

You may also like