ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

by admin_TCBA

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดย สโมสรธุรกิจคริสเตียนอุบลราชธานี ได้นำคณะศึกษาดูงานโอกาสทางธุรกิจ ความร่วมมือด้านพันธกิจและท่องเที่ยว ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งครั้งนี้ได้เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ และประธานสมาคมธุรกิจไทย(เวียดนาม) รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจไทย และธนาคารพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา


TCBA by Ubonratchathani Christian Business Club has organized a business –mission trip to Ho Chi Minh City, Vietnam during March 21-23,2018. In this occasion, we had a meaningful opportunity to visit The Royal Thai Consulate-General, The committee of TBA (Vietnam) and Thai banks.

You may also like