สโมสรธุรกิจคริสเตียนกรุงเทพ-สรรสร้าง ประชุมวางแผน

by admin_TCBA

อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมสังสรรค์และประชุมวางแผนร่วมกับสโมสรธุรกิจคริสเตียนกรุงเทพสรรค์สร้าง ซึ่งมี นายไพโรจน์ ปิตาภา ประธานสโมสร พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2019

Mr. Sutee Techarukpong, President of TCBA has joined the dinner and Meeting with Bangkok Christian Business Creation Club (BCBC) which Mr.Pairoj Pitapa, President of club and other committee have organized on April 25, 2019.

You may also like