พันธกิจ "สอนนำนมัสการ"

[dt_vc_list]

  • ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา “การนำนมัสการที่มีชีวิตชีวา”
  • การนมัสการคืออะไร?
  • ท่าทีในการนมัสการคืออะไร?
  • วิธีการนำเพลงอย่างไร?
  • วิทยากรโดย :  อาจารย์ วุฒิ  วงศ์สรรเสริญ
  • สถานที่  :  ศาลาธรรมแสงเปี่ยมรัก ซอยบรมราชชนนี 87
  • วันจัดงาน  :  วันเสาร์ที่ 1/10/2016 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  คุณสมศักดิ์  เทศสาลี  Tel. 08 1318 5672
  • ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน..
  • Amen

[/dt_vc_list]

You may also like

Leave a Comment