เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

by admin_TCBA

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย นำโดยนายกฯสุธี เตชะรักษ์พงศ์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยอีกหนึ่งวาระเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2018 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

Mr.SuteeTecharukpong, Pressident of TCBA and committee has congratulated with Rev.Dr. Taweesak Mahachawaroj the new elected chairman of Church of Christ in Thailand on November 29, 2018 at Novotel Suwannaphum Airport Hotel.

You may also like

Leave a Comment