เดินทางไปเยือนพม่า

by admin_TCBA

อาจารย์สุธี เดชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมธุกิจคริสเตียนไทย ได้นำคณะนักธุรกิจไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจในช่วงเช้า และจัดงานจับคู่ธุรกิจระหว่างไทย-เมียนมาร์ในช่วงบ่าย ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2018 รวมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับศูนย์ฝึกอาชีพในอนาคต

Mr. Sutee Techarukpong. President of TCBA and Thai businessmen have organized a Business Seminar in the morning and business matching between Thai-Myanmar in the afternoon during August 30-31 in Yangon City, Myanmar. The group also visited vocational training center to discuss about cooperation between TCBA and the centre.

You may also like

Leave a Comment