เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรธุรกิจคริสเตียน อุดรธานี

by admin_TCBA

สโมสรธุรกิจคริสเตียน อุดดรธานี เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรฯ

ผลการเลือกตั้งมีดังนี้

 

กรรมการหลักของสโมสรฯ

1) ผป.ชัยณรงค์ วลัญชพฤกษ์ ตำแหน่ง (ประธาน)

2) นายจุลภัทร อังศุวิริยะ ตำแหน่ง (รองประธาน)

3) นายดุสิต ชำนิวิกัยเวช ตำแหน่ง (เลขาฯ)

4) นายถาวร ปลื้มจิตร ตำแหน่ง (เหรัญญิก)

 

กรรมการร่วม

5) นางโจวแอนนา หว่อง

6) นางกุลนิษฐ์ คำหาญ

7) นายอภิชาติ รัตนแมนสรวง

ที่ปรึกษาสโมสรฯ

1) ศจ.ธีรพันธ์ ขอบใจ ศิษยาภิบาลอาวุโส คจ.สามัคคีธรรมอุดรธานี

2) ศจ.ดร.ประชา ไทยวัชรมาศ ศิษยาภิบาลอาวุโส คจ.สัจจธรรมแบ๊บติสต์

3) ผป.พิบูลย์ ธนะปุระ

[dt_photos_jgrid padding=”2″ number=”6″ category=”%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1″]

You may also like

Leave a Comment