แนะนำพันธกิจของสมาคมฯในการประชุมประจำปีของ GCCA

by admin_TCBA

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทยได้รับเชิญจาก Global Chin Christian Federation ไปแนะนำพันธกิจของสมาคมฯในการประชุมประจำปี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2018 ได้รับการตอบสนองอย่างดี ซึ่ง GCCF ได้เชิญสมาคมฯไปเยี่ยมรัฐฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ ในปี 2019 เพื่อบุกเบิกต่อยอดทางด้านธุรกิจ

Thai Christian Business Association (TCBA) was invited by Global Chin Christian Federation (GCCF) to present the mission of TCBA in their General Assembly on December 18,2018 TCBA is going to visit Chin State, Myanmar for future business cooperation.

You may also like