ประชุมสโมสรฯ สมุทรปราการ

by admin_TCBA

ประชุมสโมสรธุรกิจคริสเตียนสมุทรปราการ

อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯและคุณสมศักดิ์ เทศน์สาลี ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ได้ทำพิธีแต่งตั้ง กรรมการบริหารสโมสรธุรกิจคริสเตียนสมุทรปราการชุดใหม่ โดยมี น.ส. นภาพร หาเขียว เป็นประธานสโมสรฯวาระ 2018-2019 ณ คริสตจักรความหวังสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2018


Mr.Sutee Techarukpong , President of TCBA has appointed Miss Napaporn Hakiew ,the new elected President of SPCBC and it’s new committee year 2018-2019 on May 6,2018 at Hope of Samutprakran Church .

You may also like