สถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนนนทบุรี

by admin_TCBA

สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย โดยอาจารย์ สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯ ได้สถาปณาสโมสรธุรกิจคริสเตียนนนทบุรี และแต่งตั้งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2018 ณ คริสตจักรแสงสันติภาพ บางใหญ่ซิตี้ จังหวัดนนทบุรี ท่ามกลางศิษยาภิบาลในจังหวัดนนทบุรี ตัวแทนจากสโมสรต่างๆ นักธุรกิจและพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีมากมาย

Mr. Sutee Techarukpong, President of TCBA, has presided the establishment ceremony of Nonthaburi Christion Bsiness Club (NCBC) on September 11, 2018 at Peaceful Light Church, Bangyai, Nonthaburi Province among quest and representatives from many other clubs

You may also like