นายกฯสุธี เตชะรักษ์พงศ์ และอุปนายกฯแจ๊ค ลิมบู ในนาม GBR Thailand ได้เข้าร่วมประชุม 9th Annual GBR World Congress for Trade& Investment ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2019 ที่โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ และได้สร้างโอกาสทางธุรกิจไว้มากมายสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าตลาดแอฟริกาในครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้ามาได้ที่สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย 02-2677715

Mr.Sutee Techarukpong President and Mr.Jack Limbu- VP of GBR Thailand have joined the 9th Annual GBR World Congress for Trade & Investment during March 27-29,2019 in Johannesburg, South Africa. This platform will creat massive opportunities for Thai businessmen to go into the Africa market

You may also like

Leave a Comment