เมื่อวันที่ 9-11/05/2016 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย นำโดย อาจารย์ประยูร หมวกอินทร์ และ สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ได้เข้าร่วมงาน “ฮักอีสาน” จัดขึ้นที่ โรงแรม ตักศิลา จ.มหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องคริสเตียน ภาคอีสาน ได้เข้าใจบทบาทและส่ิงที่สมาคมฯ สนับสนุนในการทำธุรกิจของสมาชิกฯ

[dt_photos_masonry padding=”2″ column_width=”250″ loading_effect=”fade_in” category=”%e0%b8%ae%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99″]

You may also like

Leave a Comment