ให้การต้อนรับ “นักธุรกิจจากประเทศอัฟริกา”

by admin_TCBA

เมื่อวันที่ 29/08/2016 ที่ผ่านมา อ.สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯ และ คุณ Jack Limbu กรรมการบริหาร ได้พบปะพูดคุยกับ Mr. Raymond Chong, President of Africa Chamber of Commerce Hong Kong และ Pastor คุณ Johnson Amosu ถึงความร่วมมือในการขยายตลาดสู่ทวีปอัฟริกา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

You may also like

Leave a Comment