อาจารย์สุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกฯและ Mr.Jack Limbu อุปนายกฯสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทยได้ให้การต้อนรับ H.E. Ahmed Nuhu Bamalli เอกอัครราชทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย และคณะในโอกาสมาเยี่ยมชมธุรกิจกลุ่มบริษัท ทองโกรว์ ณ เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 เพื่อหารือถึงโอกาสการขยายธุรกิจไปยังประเทศไนจีเรีย

Mr.Sutee Techarukpong ,President and Mr.Jack Limbu, VP of TCBA have welcome H.E. Ahmed Nuhu Bamalli Ambassador of Embassy of Nigeria in the occasion of visiting Tong Grow Industrial Town, Province to discuss the opportunity of expanding business in Nigeria on July 4,2019

You may also like

Leave a Comment